Masurbjörk

Masurbjörk (Betula pendula var. carelica) är en varietet av växtarten vårtbjörk med en genetisk defekt som gör att trädet får vrilar på stammen med masur. Årsringarna orienterar sig fel, vilket ger veden ett flammigt utseende. Varianten kommer ursprungligen från Karelska näset i Finland. Masurbildningen går i arv till uppemot 70 % av alla träd i nästa generation. Vanlig vårtbjörk kallas också ibland för masurbjörk, men man bör endast använda den benämningen på träd som har masurgenen.

Masurved bildas hos björk och en del andra trädslag genom en ärftlig betingad tillväxtstörning. Störningen leder till att årsringarnas normala utveckling förhindras. Årsringarna blir vågformiga genom att fibrerna i veden är oregelbundet riktade.

I regel innehåller sådan ved också bruna, v-formade masurceller. De bildar en tydlig kontrast mot den vita flammiga veden.

Kräver växtplatser med god dränering och hög näringsstatus. Bördiga skogsmarker eller åkermark med finmo eller
mulljord. Torvmarker, plana mjälmarker eller marker med
högt grundvatten är inte lämpliga.

Plantex AS/Juhani Puukool

https://juhanipuukool.ee/est/taimed/ilupuud/kased/maarjakask-kuhmoinen-meristeem-60-120-28000266

Taimityllilä OY

http://www.taimityllila.fi/

Masurbjörk

Produktvisning

Masurbjörk pris

Pris ifrån 60kr till 100 kr/kg beroende på kvalité och kvantitet.

Masurbjörk köpa (https://curlybirchwood.com/)

Video